Coby van Essen

Erkend Seksuoloog

NVVS
Lid NVVS: 20771

Erkend Supervisor NVVS

Erkend Systeemtherapeut

NVRG
Lid NVRG: 12916

Basis EFT therapeut
Stichting EFT Nederland
Relatienr: 2795

VVN SPVLid V&VN :225445
BIG nr- 09009469930-

NVPA
Lid NVPA : 103472

RBCZ
Registertherapeut BCZ: licentienummer 214047R

BIVT
EMDR Practitioner i.o.

SCAG
Lid SCAG: 10505

Basis EMDR practitioner i.o.

Vektis AGB code Seksuoloog NVVS

Vektis AGB code zorgverlener NVPA

Vektis AGB code Praktijk voor Seksuologie

Vektis AGB code Praktijk voor Seksuologie

Onderneming KvK nummer

Consult met een Seksuoloog in Breda?

Bel voor een afspraak:
076 - 561 50 10 of naar 06 - 82 71 55 91

Relatietherapie

Binnen iedere relatie kunnen er zich problemen voordoen daar partners verschillend zijn. Dit is een normaal patroon maar soms kan dit echter tot dusdanige spanningen en communicatieproblemen leiden waardoor negatieve en sombere gevoelens de overhand krijgen. Ook kunnen relatieproblemen leiden tot spanningsklachten die zich zowel fysiek als psychisch kunnen uiten. Tevens kunnen relatieproblemen ook problemen geven binnen de seksuele relatie. Binnen partnerrelatietherapie wordt er aandacht besteed aan de communicatiepatronen en door hier meer zicht op te krijgen kan er meer begrip voor elkaar ontstaan. Het doel is het verminderen of oplossen van de problemen. De gesprekken kunnen naast het inzicht ook verheldering bieden waardoor er verandering kan plaats vinden en er ook meer ruimte kan zijn voor intimiteit. Daarnaast kunnen er handreikingen worden gegeven hoe in de thuissituatie met conflictueuze situatie om te gaan.

Ik richt mij in de behandeling vooral op de aangemelde problematiek. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan communicatieproblemen, weinig tijd hebben voor elkaar, je niet meer verbonden voelen met de ander of verschillend denken over opvoeding. Met elkaar analyseren we het relatie- en reactiepatroon, waarbij mijn aandacht ligt bij het doorbreken van de negatieve cirkel. Ik kijk samen met partners wat er nodig is om gewenste verandering te verkrijgen. Hierbij zijn voor mij bewustwording, betekenis en inzicht sleutelwoorden. Mijn doel is het oplossende vermogen bij beide partners te vergroten waarbij er mogelijk meer harmonie ontstaat.

De theorie van David Schnarch, een Amerikaanse relatietherapeut en seksuoloog, spreekt mij erg aan. Hij werkt met paren aan differentiatie: het emotioneel op eigen benen staan en onafhankelijk van de ander kunnen functioneren zonder het contact met de ander te verliezen. Dit versterkt de eigen identiteit en zelfstandigheid. Als je bereid bent je problemen onder ogen te zien en samen conflicten durft aan te gaan ontstaat er groei en word je weer interessant voor elkaar (ook in bed). Hiervoor is echter eerst stevigheid (differentiatie) nodig. Uiteindelijk maakt verschil spannend en uitdagend en houdt het de relatie positief in beweging

Een andere belangrijke methode is voor mij de EFT van Sue Johnson. Deze methode richt zich vooral op emoties waarbij niet alleen wordt gekeken naar de communicatie en gedragspatronen tussen partners maar vooral naar hoe de onderlinge verbinding en bereikbaarheid er uit ziet. Hechting is het centrale thema van deze werkwijze. Bij paren speelt regelmatig dat men zich niet verbonden meer voelt met elkaar of dat ruzies in patronen terecht komen. Deze problemen hebben vaak te maken met hechting en ontstaan doordat oude emoties getriggerd worden. Een meningsverschil over iets kleins kan dan uitmonden in een escalerende ruzie, omdat een oud gevoel (vb. ik ben niets waard) getriggerd wordt. Door te werken aan onderliggende emoties en verbinding met elkaar kunnen deze patronen doorbroken worden en partners weer contact met elkaar voelen.

Ik ben gewend om bovenstaande verschillende visies en methodes te integreren in een behandeling.

Privacy

Uw privacy wordt ten alle tijden in acht genomen.