Coby van Essen

Erkend Seksuoloog

NVVS
Lid NVVS: 20771

Erkend Supervisor NVVS

Erkend Systeemtherapeut

NVRG
Lid NVRG: 12916

Basis EFT therapeut
Stichting EFT Nederland
Relatienr: 2795

VVN SPVLid V&VN :225445
BIG nr- 09009469930-

NVPA
Lid NVPA : 103472

RBCZ
Registertherapeut BCZ: licentienummer 214047R

BIVT
EMDR Practitioner i.o.

SCAG
Lid SCAG: 10505

Basis EMDR practitioner i.o.

Vektis AGB code Seksuoloog NVVS

Vektis AGB code zorgverlener NVPA

Vektis AGB code Praktijk voor Seksuologie

Vektis AGB code Praktijk voor Seksuologie

Onderneming KvK nummer

Consult met een Seksuoloog in Breda?

Bel voor een afspraak:
076 - 561 50 10 of naar 06 - 82 71 55 91

Praktijkregels

De cliënt is voorgelicht door Coby van Essen over de therapie en de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode, middels een behandeladviesgesprek.

 • Coby van Essen verplicht zich te houden aan de regelgeving van de beroepsvereniging , NVPA, NVVS en de NVRG welke vermeld staan in de beroepscode, de beroepsprofiel en de praktijkregels. Deze documenten zijn te vinden op de website van de beroepsvereniging.
 • Coby van Essen verplicht zich informatie te verstrekken aan de cliënt betreffende de behandeling, mits dit niet de behandeling zelf op negatieve wijze beïnvloed.
 • De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 90,- overdag en na 18uur en op zaterdag €100,- voor een consult van 45min, ongeacht dit een Intake of behandeling is. Het bedrag wordt contant of per betaalverzoek of overschrijving voldaan.
 • Afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.
 • Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.
 • Coby van Essen verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving.
 • De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.
 • Coby van Essen mag zonder instemming van de cliënt geen behandeling verrichten.
 • Tijdens de Intake krijgt u een behandelovereenkomst mee om in te vullen en mee te brengen voor het volgende behandeladviesgesprek, zodat we beiden kunne ondertekenen voor akkoord.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.
 • Voordat de cliënt overgaat tot het indienen van een klacht, is het aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met Coby van Essen.
 • Psychosociale zorg is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten.
 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van psychosociale zorg niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
 • De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.
 • De cliënt is geïnformeerd over het vastleggen van zijn of haar persoonsgegevens in de behandelovereenkomst en cliëntendossier.
 • Bewaartermijn dossiers 20 jaar na het laatste contactmoment (volwassenen).
 • Bij ziekte vind er geen vervanging plaats en wordt de behandeling naar latere datum verplaatst.
 • Bij langdurig ziekte wordt in overleg met u gekeken voor een doorverwijzing naar een collega, of stopzetten van de behandeling.