Coby van Essen

Erkend Seksuoloog

NVVS
Lid NVVS: 20771

Erkend Supervisor NVVS

Erkend Systeemtherapeut

NVRG
Lid NVRG: 12916

Basis EFT therapeut
Stichting EFT Nederland
Relatienr: 2795

VVN SPVLid V&VN :225445
BIG nr- 09009469930-

NVPA
Lid NVPA : 103472

RBCZ
Registertherapeut BCZ: licentienummer 214047R

BIVT
EMDR Practitioner i.o.

SCAG
Lid SCAG: 10505

Basis EMDR practitioner i.o.

Vektis AGB code Seksuoloog NVVS

Vektis AGB code zorgverlener NVPA

Vektis AGB code Praktijk voor Seksuologie

Vektis AGB code Praktijk voor Seksuologie

Onderneming KvK nummer

Consult met een Seksuoloog in Breda?

Bel voor een afspraak:
076 - 561 50 10 of naar 06 - 82 71 55 91

Agenda

In de agenda vindt u actualiteiten en activiteiten die worden georganiseerd door Praktijk voor Seksuologie. Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met Coby van Essen.

Praktijk voor Seksuologie start in samenwerking met Jacqueline Rulkens het "Houd me vast programma" van Sue Johnson. Het houd me vast programma is een preventieve cursus voor iedereen die zijn/haar relatie wil verbeteren en bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Vooraf vindt een intake plaats. De deelname is 4 tot 6 paren. Als u geÏnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met Coby van Essen

In onderstaande treft u aan informatie over de relatiecursus Houd me vast. De totale cursus beslaat 16 uur. Deze cursus wordt aangeboden in een aantal werkvormen:

 • Een tweedaags weekend
 • Acht woensdagavonden of acht dinsdagavonden of acht zaterdag ochtenden, om de week 2 uur
Voor alle cursussen geldt dat zij doorgang vinden bij voldoende belangstelling.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Coby van Essen, Praktijk voor Seksuologie 076 - 561 50 10, 06 - 82 71 55 91 of via info@seksueleproblemen.nl

Mocht u belangstelling hebben voor deze cursus dan het verzoek om dit kenbaar te maken via info@seksueleproblemen.nl.
Wilt u daarbij uw voorkeur kenbaar maken, meerder opties zijn mogelijk

De cursus is bedoeld voor diegenen die het contact met zijn geliefde wil verbeteren of hun relatie nieuw leven in wil blazen. Je leert hoe ruzies te stoppen, hoe "zwijgen" of "afstand nemen" te doorbreken en ook hoe de onderlinge verbinding met je geliefde te verdiepen? Uitgangspunt is de visie dat elk mens erna verlangt zich verbonden te weten met een belangrijke ander. De cursus geeft concrete handvatten voor het verstevigen van de onderlinge verbondenheid in de partnerrelatie.

De thema's die aan bod komen.

 • Liefde en hechting: waarom is een gevoel van verbondenheid zo belangrijk?
 • Waar en waarom gaat het fout in de liefde: hoe dragen partners bij aan ruzies of situaties van verwijdering?
 • De pijnplekken onderzoeken: waarom reageer ik zo geprikkeld op bepaalde gedragingen, woorden of wensen van mijn partner?
 • Terugkijken op een crisis: zijn er in onze relatie dingen gebeurt die pijnlijk voor me waren en op welke wijze de verbinding herstellen en een veilige basis creëren?
 • Betrokkenheid en verbondenheid ontwikkelen: hoe stel ik me open en deel mijn diepste behoeften en kwetsbare gevoelens met mijn partner?
 • Kwetsuren vergeven en opnieuw vertrouwen: hoe kan ik mijn pijn delen met mijn partner, in openheid luisteren naar de pijn van mijn partner en hoe kan ik 'vergeven'??
 • De band versterken via seks en aanraking: hoe kunnen wij het gevoel van liefde en verbondenheid door onze seksuele relatie versterken?
 • Je liefde levend houden: hoe kunnen je ervoor zorgen dat je elkaar in de toekomst niet uit het oog verliest?

Voor wie is deze cursus bedoeld?

 • Partners die bereid zijn te onderzoeken wat hun eigen aandeel is in de relatieproblemen.
 • Partners die verantwoordelijkheid willen nemen om de escalatie te leren doorbreken en te stoppen.
 • Partners die bereid zijn zich in te leven in de ander en te luisteren naar de ander.
 • Partners die geduld, tijd, moed en inzet hebben om aan relatietherapie te beginnen, relatietherapie is hard werken!
 • Partners die bereid zijn om samen door te gaan en niet op het punt staan de relatie te verbreken (tijdens de relatietherapie).

Voor wie is deze cursus niet geschikt?

 • Partners die geen gezamenlijk doel hebben: EFT relatietherapie heeft geen enkele zin als niet beide partners hun relatie willen verbeteren en bereid zijn zich daarvoor in te zetten.
 • Partners die verbaal of fysiek geweld gebruiken.
 • Partners die een affaire hebben die nog niet gestopt is.
 • Partners met ernstige verslavingsproblematiek (alcohol/drugs).

Opzet van de cursus.

In het eerste gedeelte van de avond wordt u vertrouwd gemaakt met deze nieuwe manier van kijken naar de relatie. Dit gaat aan de hand van uitleg en ook zult u stukjes video te zien krijgen. In het gesprek ziet men een koppel waarbij Sue het EFT model toepast. Er is ruimte voor vragen stellen en er wordt huiswerk besproken.
In het tweede gedeelte wordt u uitgenodigd het geleerde in praktijk te brengen onder vier ogen met uw partner, indien gewenst is een van de begeleidende therapeuten daar bij aanwezig.

De cursus wordt door twee therapeuten gegeven:
Jacqueline Rulkens; SPV en EFT Basistherapeut.
Coby van Essen; SPV, Systeemtherapeut NVRG, Seksuoloog NVVS, Supervisor NVVS, EFT Basistherapeut.

Wilt u meer lezen over deze vorm van therapie? Dat kan! In de Trouw en in de Margriet zijn artikelen over EFT verschenen. Op emotionallyfocusedtherapy.nl vindt u nog meer informatie.

Ervaringen EFT cursus

De reden om deel te nemen aan de cursus was het feit dat mijn man en ik in de loop der tijd het contact met elkaar waren verloren. Er waren geen grote ruzies en we voelden nog steeds voor elkaar, maar toch konden we elkaar niet meer bereiken. De kloof tussen ons werd groter en we misten beiden het hechte contact en op elkaar betrokken zijn uit het begin van onze relatie.

Door deel te nemen aan de cursus hoopten we weer nader tot elkaar te komen.

Onder begeleiding van Coby en Jacqueline volgden we het programma van Sue Johnson, aan de hand van haar boek Hou me vast. De cursus werd door nog 4 andere paren gevolgd en al bij de kennismaking bleek dat er ondanks de verschillen in de relaties er ook veel herkenning was. In relaties draait het vaak om dezelfde thema's. Het volgen van het programma en de open uitwisseling tussen de deelnemers onderling leidde tot nieuw inzicht, herkenning en erkenning van de problemen waar je mee worstelt.

De avonden hadden een gestructureerde indeling, eerst uitwisseling van de ervaringen met het huiswerk, dan kijken naar opnames van gesprekken tussen Sue en clienten, gevolgd door oefeningen die je in een andere ruimte met je partner uitwerkt, daarna terugkomen in de groep om weer uit te wisselen. Daarna kregen we nieuwe huiswerkopdrachten mee om thuis mee verder te gaan.

Aanvankelijk was het de bedoeling om wekelijks bij elkaar te komen, maar al bij de 2e bijeenkomst bleek dit teveel van de deelnemers te vergen, het is toch heel intensief wat er van je gevraagd wordt en ieder van ons had behoefte dat in een wat rustiger tempo te doen, zodat het ook in te passen is in je dagelijks leven. Het bleek n.l. dat de oefeningen doorwerken en je dat ook een plaats moet kunnen geven. Gelukkig begrepen Coby en Jacqueline dit en konden zij het er mee eens zijn dat de cursusdata werden aangepast. Om de 2 weken bleek een haalbare optie.

Voor mijzelf heeft deelname veel opgeleverd, zoals ik al zei was er sprake van een kloof tussen mijn man en mij. We liepen ieder aan de andere kant van een ravijn, we konden elkaar wel zien en horen maar niet aanraken, we voelden ons allebei alleen. Door de cursus gingen we samen op pad maar ieder nog wel aan onze eigen kant. We bleven naar elkaar kijken en zagen de struikelblokken en hindernissen op het pad, we konden elkaar erop wijzen en waarschuwen. Door stil te staan bij de pijn die een struikelblok gegeven had en daar aandacht aan te geven werd de wond geheeld en werd het verder gaan makkelijker. Gaandeweg begonnen de kanten van de kloof naar elkaar toe te buigen en konden we de handen naar elkaar toe uitsteken. Er was toenadering maar de afstand werd nog niet overbrugd. Door vol vertrouwen verder te lopen en elkaar te blijven wijzen op obstakels en te waarschuwen voor gevaar lukte het de kloof te overbruggen. Hiervoor hadden we echt de huiswerkopdrachten, de stimulans van de deelnemers en de begeleiding van Coby en Jacqueline nodig. De behoefte om samen verder te gaan werd beloond doordat we leerden ons weer open te stellen voor elkaar en de pijnplekken te onderzoeken en mee te delen aan elkaar. In 8 sessies is er veel teweeggebracht en verschoven waardoor we opnieuw vertrouwen kregen in onszelf en in elkaar en we onze gehechtheid aan elkaar opnieuw durven uit te spreken. Samen gaan we verder op onze levensweg in verbondenheid met elkaar en onze wederzijdse kinderen en kleinkinderen. Onze bevindingen over de EFT cursus.

Alvorens deelname is het echt heel belangrijk dat je jezelf realiseert dat het gaat om een cursus niet om therapie.
De films die tijdens de EFT cursusavonden vertoond worden doen anders vermoeden.
Daar worden de echtparen in hun gespreken continu begeleid.

Wat je op cursus meekrijgt moet je thuis echt veelvuldig oefenen. De gesprekstechnieken (TOB) zijn ons niet eigen. Dit moet je jezelf eigen maken. Dit vergt heel veel tijd en oefening.
Een gesprek met elkaar voeren met behulp van TOB had voor ons echt veel meer aandacht mogen krijgen.
Als je dit onder de knie hebt gaat het vervolg / de andere oefeningen ook makkelijker.

8 sessies zijn eigenlijk te weinig om het boek "houd me vast" uit te diepen. Er kunnen daardoor alleen tippen van de sluiers opgelicht worden. Het is heel veel info per keer. Om dit te laten inwerken kostte ons beiden meer tijd dan er was.

Wij hadden een perfecte groepssamenstelling. Er was vanaf het begin openheid en vertrouwen. Er was ruimte voor een lach en een traan. Kan me voorstellen dat dit ook wel anders uit kan pakken en dat kan dan als een belemmering werken.

De cursus heeft ertoe bijgedragen dat wij opnieuw inzicht hebben gekregen in elkaars behoeften en daarmee inzicht in onze relatie.
We kunnen rustiger met elkaar praten. Onze dans benoemen.

Stilgezwegen onderwerpen en pijnplekken komen soms heel langzaam naar boven en worden misschien weer bespreekbaar.
Kortom...we zijn er nog lang niet...maar het boek heeft ons hoop gegeven en de cursus meer inzicht.

Geen verwachtingen, geen idee,
wat brengt zo'n cursus met zich mee?
Samen met nog vier andere stellen,
zouden we dan alles wel vertellen?

De eerste kennismaking verliep gemoedelijk en goed,
het bracht een zekere rust en moed.
Door open en eerlijk te zijn,
vonden we begrip voor elkanders pijn.

We vonden erkenning bij elkaar,
dat was ontzettend dankbaar.
Met een lach en een traan,
zijn we er met z'n allen voor gegaan.

De cursus bracht inzicht in ons probleem,
het ontrafelen van het hele verkeerde systeem.
Er is zeker nog veel werk,
maar door de cursus voelen we ons sterk.

Er is een oplossing voor,
daarom moet je het hele proces door.
Om uiteindelijk het ultieme te vinden
en jezelf in een veilige relatie kan binden.

Voor wie relatieproblemen heeft
en pijnlijke momenten beleefd.
Maar toch voor zijn partner wil gaan,
raden wij deze cursus aan!

Sta daar voor open,
ga er niet voor lopen.
Wees je bewust,
van al de onrust.

Het geluk is voor iedereen te vinden,
om je met liefde aan je partner te binden.
Om je leven te leiden zonder pijn,
maar in veilige verbondenheid met je partner te zijn.

Eerlijk is eerlijk: Ik zag het niet zitten om deel te nemen aan de "Houd me vast" workshops waarin gewerkt wordt volgens de theorie van Sue Johnson. Het leek me niets om groepsgewijs te gaan prayen over wat er zoal misgaat in de relatie van mijn man en mijzelf en ik twijfelde bovendien eraan of het op Amerikaanse leest geschoeide programma wel bij mij zou passen.

Ik moet wel zeggen dat deze cursus alleen zin heeft als beide partners ervoor open staan en beiden bereid zijn om er daadwerkelijk iets mee te doen. Constructief: dat was het woord dat ik steeds liet vallen als COby en Jacqueline ons vroegen wat ik nou "van de sessies vond". Dat bedoel ik in de ruimtste zin van het woord en het dekt de lading van mijn ervaring; ik heb gebouwd aan onze relatie en vooral aan mijzelf. Het is niet makkelijk om de sessies te volgen maar als je bereid bent om te investeren in tijd (je krijgt huiswerk opdrachten mee) en elkaar is het zeker de moeite waard om deze cursus te volgen. Af en toe was het tanden bijten; de filmpjes waren soms echt letterlijk "too much" en zeer Amerikaans maar als je daar door heen kijkt en eruit haalt wat voor jou/jullie van belang kan zijn is het toch waardevol. Er was begeleiding die zowel apart als koppel als in een groep gewegeven werd. De sessies werden ook aangepast aan de groepdynamiek en dat vond ik erg fijn. Daarbij is het ook een termijn die te overzien is; acht bijeenkomsten. Ook erg prettig. Alles bij elkaar heb ik deze "Houd Me Vast sessies als leerzaam en nuttig ervaren."

Nu ik de cursus afgerond heb kan ik rustig zeggen dat het me alles is meegevallen. Dat groepsgewijze bleef beperkt tot alleen een inleiding en een afsluiting. De opdrachten deden mijn partner en ik alleen. De therapeuten Coby en Jacqueline kwamen regelmatig een kijkje nemen maar vroegen wel of het uitkwam en of we er prijs op stelden. Deze keuzevrijheid heb ik als zeer prettig ervaren.
De bijeenkomsten zijn allen volgens een vast patroon opgesteld; eerst krijg je wat beeldmateriaal te zien. Na de film krijg je opdrachten uitgereikt waar je mee aan de slag gaat en ten slotte volgt dan de afsluiting. Er komt een hoop huiswerk op je af, dat zo mogelijk nog dieper ingrijpt dan de sessies op zich. Er is ook ruimte om dat (per koppel) te bespreken met de therapeuten.
Coby en Jacqueline hebben ook de sessies aangepast aan de groepsdynamiek; voor ons bleek het bekijken van al het beeldmateriaal niet nodig en was er behoefte aan een extra sessie. Dat was geen enkel probleem. Zelf vond ik dat erg prettig; het wordt dan maatwerk.
Laat je de thuisopdrachten liggen of kom je er niet aan toe, dan schieten deze bijeenkomsten echt hun doel voorbij. Ik heb er mijn partner en mijzelf veel uitgehaald, niet alleen leerden we constructief communiceren maar ook elkaar beter begrijpen. Wat drijft jou, mij en hoe kunnen we daar mee omgaan. Ik denk dat deze cursus een fundament kan vormen dat je zelf verder uit moet bouwen. Het is zeker niet zo dat je 'klaar' bent als de cursus is afgelopen. Integendeel, dan begint het net. Op sommige momenten is het even tanden bijten omdat je op dat moment de zin er niet van inziet of omdat het heel diep ingrijpt maar naarmate je verder in de cursus komt, zie je de lijn terug en dat kan je een houvast bieden.

Bijscholing zorgprofessionals

Naast de cursussen bieden we ook scholing en bijscholing voor zorgprofessionals aan. Vorig jaar hebben we huisartsen in Breda en Omgeving, Huisartsen Turnhout, Parkinson vereniging, Amphia Ziekenhuis aan de Gynaecologen en assistenten vakinformatie bijgebracht over seksualiteit en de communicatie hieromtrent.